سلامتی

آیا ویروس کرونا از طریق مواد غذایی قابل انتقال است؟

خدیجه رحمانی ، درباره اینکه آیا ویروس کرونا از طریق مواد غذایی قابل انتقال است، گفت:«تاکنون مطالعات نشان نداده است که این ویروس می تواند از طریق مواد غذایی انتقال پیدا کند یا خیر، چون انتقال این بیماری از طریق قطرات تنفسی ناشی از عطسه یا سرفه فرد آلوده است و این قطرات می توانند از طریق استنشاق، افراد را در معرض بیماری قرار دهد.»

وی در ادامه گفت:«بیشترین راه انتقال این ویروس از طریق فرد به فرد است. همچنین انتقال این بیماری از طریق تماس با سطوح و یا اشیاء‌ آلوده به ویروس کرونا امکانپذیر است که این راه، آلودگی ثانویه است. این ویروس می تواند بر روی سطوح بر حسب نوع جنس آن و برحسب دما و رطوبت محیط بین چند ساعت تا چند روز باقی بماند.»

رحمانی افزود:« مواد غذایی به طور مستقیم عامل انتقال ویروس کرونا نیست، ممکن است سطوح بسته بندی های مواد غذایی آلوده به ویروس کرونا باشد به همین دلیل ممکن است از طریق تماس با سطوح آلوده مواد غذایی به ویروس کرونا، این بیماری به فرد منتقل شود .

به همین دلیل تاکید زیاد بر این است که بهداشت مواد غذایی بطور کامل رعایت شود و باید مواد غذایی و سطوحی که با مواد غذایی سرو کار دارند حتما ضدعفونی شوند و مواد غذایی خام از پخته باید تفکیک شود و هیچ وقت آنها را در یخچال در کنار هم قرار ندهند. همچنین مواد غذایی بویژه منابع حیوانی مثل گوشت ها و تخم مرغ باید به صورت کامل پخته شود. »

این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد:«در کل افراد باید چهار اصل را برای پیشگیری از کرونا از طریق مواد غذایی رعایت کنند:‌ اول تمیز شستن و ضدعفونی کردن مواد غذایی خریداری شده مانند سبزیجات و میوه جات همچنین شستشوی بسته بندی مواد غذایی، دوم تفکیک مواد غذایی پخته شده از خام در یخچال، سوم خوب پختن مواد غذایی و چهارم فریز کردن صحیح مواد غذایی چون اگر مواد غذایی آلوده را در فریزر قرار دهند باید بدانند که در دمای یخچال و فریزر ویروس کرونا از بین نمی رود. بنابراین با توجه به بحث ماندگاری ویروس کرونا در سطوح اگر مواد غذایی به صورت صحیح بسته بندی نشود ویروس در یخچال و فریزر زنده می ماند.»

وی گفت:«ویروس کرونا ، چون یک بیماری نوپدید است و مطالعات زیادی بر روی انجام نگرفته است به طور کلی وضعیت گسترش این ویروس و شدت بیماری و دلایل و دامنه گسترش آن در حال مطالعه است و ناشناخته است .»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *