اندازه سینه با میزان شیر مرتبط است؟

خیلی از مادران تصور می‌کنند اگر سایز سینه‌هایشان کوچک باشد ، پس نمی‌توانند نوزادشان را با شیر خودشان تغذیه کنند، چون فکر می‌کنند شیرشان کم است و نوزاد گرسنه می‌ماند. آیا این تصور درست است؟ اینکه زنانی که سایز سینه کوچکتری دارند نمی‌توانند بعد از زایمان به فرزندانشان شیر بدهند؟ آیا سایز و اندازه سینه مادر به تولید شیر در پستانها ربط دارد؟

ادامه مطلب