در دوران قرنطینه خانگی لذت ببریم

این روزها در پی شیوع ویروس کرونا در قرنطینه خانگی هستیم و جز برای موارد ضروری از خانه خارج نمی شویم. این قرنطینه و خانه نشینی را می توان نوعی مسئولیت پذیری دانست. ما خودمان را نه فقط در برابر خودمان، که در برابر اطرافیان و همه مردم مسئول می دانیم و نمی خواهیم بی مبالاتی ما، جان دیگران را به خطر اندازد. اما این روزها را می توان حتی مفیدتر از گذشته سپری کرد. سرگرمی ها و فعالیت هایی هستند که برای این مدت می توانند بهترین اتفاق باشند. همراه اقامت ۲۴ باشید تا بیشتر به آن فکر کنیم و ایده های جدیدتری بیابیم.

ادامه مطلب

ده مهارتی که باید به کودکانتان بیاموزید

ما برای آنکه در جامعه انسانی سازگار، موفق و توانمند باشیم نیاز به فراگیری مهارت‌های زندگی داریم؛ ۱۰ مهارت کلیدی که آموزش آنها باید از کودکی آغاز شود تا در بزرگسالی زندگی ما را ساده‌تر کنند.‏

ادامه مطلب