هدف ما سلامتی خانواده شماست
مرور گروه

محصولات

تجمع جرم گوش

چه کسانی مستعد تجمع جرم گوش هستند؟ کسانی که میزان تولید جرم در گوش شان زیاد است. افرادی که کانال گوش شان تنگ و یا…
..