هدف ما سلامتی خانواده شماست

امکانات سیستم پخش عمده سطح شهرستانها :

– پخش محصولات به شهرها ی مختلف از طریق پخش مستقیم و غیر مستقیم توسط انبارهای موجود در سطح
کشور
– ایجاد شعبات متعدد در سطح کشور بمنظور کنترل بهینه توزیع و فروش
– حضور نمایندگان متعهد و کارآمد در اکثر استانها
– بکارگیری از سیستم متمرکز و یکپارچه فروش
– مدیریت و کنترل امور مالی شبکه فروش
– استفاده از شبکه حمل ونقل مطمئن و با سابقه
– مدیریت در حفظ نظم و سلامت شبکه توزیع
– نظر سنجی و ارزیابی بازار فروش و کنترل بهینه نوسانات بازار

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

..