هدف ما سلامتی خانواده شماست

شرکت نوید بهداشت

ما باور داریم که می توانیم ...

در زمان کوتاهی این شرکت اقدام به عرضه محصولات با برند کمرو می نماید که تولید انحصاري آن در مجهزترین کارخانه ها انجام می گیرد. قابل ذکر است تلاش و پشتکار کارشناسان و متخصصین و همچنین بکارگیري دانش روز ، ضامن موفقیت ما تاکنون بوده است . ما با استفاده از امکانات موجود و از طریق ایجاد شبکه هاي پخش ( عمده ،خرده ، مویرگی ) و شناخت بازار هدف و ایجاد بازارهاي جدید ، توانائی توزیع و پخش محصولات بهداشتی و سلولزي در سطح شهر تهران بزرگ به بیش از ۲۵۰۰ داروخانه ، ۱۴۵۰۰ فروشگاه و سوپرمارکت ، ۷ شرکت تعاونی و همچنین در سطح شهرستانها با استفاده از انبارهاي اصلی شرکت در شهرهاي بوشهر (انبار شماره ۱) ، قم (انبار شماره ۲) و تهران ( انبارویژه شماره ۳ ) با سطحی بالغ بر ۷۵۰۰ مترمربع داریم. بدیهی است برنامه ریزي و سرویس دهی منظم ،یکی از عوامل موثر در رقابت با سایر رقبا بوده و بدین لحاظ طیف وسیعی از مشتریان مستقر درسطح کشور را تحت پوشش شبکه توزیع خود قرارداده است.

Leave A Reply

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

..